NEON TEIKHOS

NEON TEIKHOS
 

Neon Teikhos, Menemen ovasının kuzey doğusundaki dağların uzantısındadır. Yanık Köy’ün yer aldığı Tepe’de dikkati çeken kalıntıların bu kente ait olduğu sanılmaktadır.

Neon Teikhos Hellen dilinde “Yeni Kale” anlamına gelmektedir.

Troia savaşından birkaç yüzyıl sonra Aiolia Hellenleri Anadolu kıyılarına göç etmeye başlayınca buradaki yerli halk Pelasgların direnişiyle karşılaşmışlardır. Bunun üzerine Larissa’ya 6 km. uzaklıkta, Neon Teiklos (Yeni Kale) isminde bir kent kurarak hem antik Kyme’nin temellerini attılar hem de oraya yerleştiler. Bir süre sonra da Larissa’yı almayı başardılar.

Bu kent ilk Helen göçü sırasında kurulmuştur. Ancak yörede arkeolojik kazılar yapılmadığından bilgiler çok sınırlıdır. Tepe üzerindeki kalıntılar da yeterli bilgi vermemektedir. Antik Çağ’dan kalmış taş döşeli yol kenarındaki düzgün duvarların, temel kalıntılarının iç kaleye ait olmaları olasıdır. Çevrede İ.Ö. VI-III. yüzyıllara tarihlendirilen çok sayıda çanak çömlek parçası ile karşılaşılmaktadır.