Eski bir inanışa göre, bir insan öldüğü zaman ağzı ve gözlerinin hemen kapatıldığını biliyor muydunuz?

İnanışa göre, bir insan öldüğü zaman ağzı ve gözleri hemen kapatılırdı. Fotoğrafta görülen “Altın Ağız ve Göz Bantlarnın” başlangıçta kozmetik bir amacı olduğu düşünülmüştür. Ancak daha sonra ruhun (Psyche), insan bedeninin ağız, gözler ve burun deliklerinden çıktığı inancı arasında bir bağ kurulmuş olup, böylece bu geleneğin, ölümden sonraki hayatla ilgili bir anlam kazanmış olabileceği düşünülmektedir.