Birimler

Bilgi İşlem
İzmir Arkeoloji Müzesi’nin envanterle ilgili çalışmalarını ihtiva eden Bilgi İşlem Merkezi en önemli idari birimlerimizden biridir. Erişimde kolaylığı sağlamak ve verilerin gelecek nesillere daha sağlıklı aktarılabilmesi adına Bilgi İşlem Merkezi’ndeki veriler sayısal ortama aktarılmaktadır.

Kütüphane
İzmir Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi yaklaşık 5000 adet envanterli kitabıyla bir ihtisas kütüphanesidir. Koleksiyonlarını bağış, satın alma ve çeşitli kütüphanelerle yapılan antlaşmalarla geliştiren kütüphanemizde Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih alanında kitaplar ile süreli yayınlar bulunmaktadır. Bir uzmanın kontrolü altındaki İzmir Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi, başta müzemiz uzman personeli olmak üzere, konuyla ilgili öğrencilere ve akademisyenlere hizmet vermektedir.

Laboratuar
Kültür varlıklarının korunması için en uygun koşulları temin ederek, çeşitli tehlikeler karşısında oluşabilecek herhangi bir hasarı önlemek ve kültür varlıklarının bozulmalarını yavaşlatmayı amaçlayan dolaylı koruma yöntemlerini planlamak ve uygulamak önleyici koruma kapsamındadır. Etkin koruma ise, kültür varlıklarının daha ileri bozulmalarının önüne geçmek için yapılan doğrudan müdahalelerdir. Aktif anlamda hem restorasyon, hem de konservasyon uygulamalarını içerir. Uzman personel tarafından yapılması zorunludur. Bir kültür varlığı bu amaçlarla işleme alınırken restorasyon ve konservasyon birbirinden ayrı düşünülemez. Her iki bilimsel yaklaşım eş zamanlı olarak uygulanır. Bu uygulamaları yapan kişiler restoratör ve konservatör olarak tanımlanmaktadır. Restoratör ve konservatörün temel görevi şimdiki ve gelecek nesillerin yararına kültür varlıklarını onarmak ve korumaktır.