E-MUSE PROJESİ NEDİR?

"E-MUSE" Projesi, "Sivil Toplum Hizmeti: AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog-Müzeler Hibe Programı" kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın teknik uygulamadan sorumlu Program Otoritesi olduğu Program, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.