Habaş

HABAŞ
 
Mülkiyeti HABAŞ’a ait olan, Kyme antik kentinin doğusunda yer alan arazide Müze Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kazı çalışmaları 2009 – 2011 yılları arasında toplam 3 sezon sürdürülmüştür.
 
Yapılan çalışmalarla Kyme antik kentinin sur dışında bulunan işlik örnekleri ile her iki yanı nekropol olarak düzenlenmiş taş döşemeli antik yol tespit edilmiştir. Antik yolum mevcut kaplaması her ne kadar Roma dönemini (MS II. yy.) işaret etse de nekropolün MÖ 7. yüzyıldan, MS 4. yüzyıla kadar kullanılmış olması daha erken evrelerinin olması gerektiğini işaret eder. 
 
 Kyme’nin doğusundaki bu alanda ayrıca zeytinyağı ve seramik üretimi ile ilişkili olabilecek yapılar açığa çıkarılmıştır. Kazı çalışmalarıyla ulaşılan 150’nin üzerindeki arkeolojik eser müzemiz envanterine kazandırılırken çok sayıda etütlük eser de yine müzemizde korunmaktadır.