İzmir Arkeoloji Müzesi’ne logo ve web sayfası

İzmir Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği - Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı’nın Müzeler Hibe Bileşeni altında finanse edilen “Elektronik Müze Rehber Sistemi (E-MUSE)” Projesi, elektronik müze rehber sisteminin yanı sıra İzmir Müze Müdürlüğü’ne kurumsal bir logo, İzmir Arkeoloji Müzesi’ne ise bir web sayfası kazandırdı.

E-MUSE projesi kapsamındaki görünürlük faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan kurumsal logo için yapılan çalışmada, Arkeoloji Müzesi teşhirinde bulunan ve İzmir’i en iyi şekilde yansıtacağı düşünülen eserler incelendi. Bu kapsamda Hazine Salonu’nda teşhirde bulunan bir İzmir sikkesinin kullanılmasına karar verilerek, logo tasarımında bu sikke temel alındı. Logoda, söz konusu sikkede bulunan ve Antik dönemlerden bu yana İzmir’in simgesi olan palmiye ve artık bilinmeyen fakat bir zamanlar İzmir’in yeme-içme ve ticaret hayatında önemi olan, İzmir’e özgü bir tür karidese yer veriliyor. Bu karides figürüne başka İzmir sikkelerinde de rastlanıyor. Sikkede olduğu gibi, logo üzerinde de yerilen ????????? kelimesi ise, "Smyrnalılar'ın" yani “İzmirliler’in” anlamına geliyor. Logoda yer alan monogram ise, o dönemde sikke üzerinde magistrat (sikke darbından sorumlu olduğu düşünülen görevliler) ismi veya darphane sembolü olarak kullanılmaktaydı. Bildiğimiz kadarıyla söz konusu sikkeden günümüzde 3 adet bulunmakta olup, biri İzmir Arkeoloji Müzesi’nde, diğer ikisi ise özel koleksiyonlarda yer almaktadır.


5.9.2012 09:11:07