Konferans: Kadın ve Arkeoloji

İzmir Müzesi  Konferansları adı altında Müze Konferans Salonunda 8 Mart 2016 saat 13:15’te Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Protohistorya Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Özlem ÇEVİK’ in ‘Türkiye Arkeolojisinde Kadınlar’; Klaros Kazı başkanı Prof.Dr.Nuran ŞAHİN’ in ‘Dünden Bugüne Anadoluda Kadın’ ve Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünden Arş.Gör.Gözde ŞAKAR’ ın ‘Smyrna’nın Kadınları’ adlı konferansları olacaktır.


3.3.2016 00:00:00