Prof.Dr.N.Turgut SANER ‘Larisa’da (Buruncuk) Yerleşim ve Mimari Üzerine Yeni Araştırmalar 2010-2016

Larisa antik kentinde (Buruncuk-Menemen) 2010'dan bu yana mimari ağırlıklı bir yüzey araştırması sürmektedir. İTÜ ekibinin gerçekleştirdiği araştırmalarda; akropol, şehir alanı ve nekropolün yer aldığı "Larisa Batı" ile tarım yapıları ve sekilerinin bulunduğu yakın çevre, ayrıca bir kale ve eteğindeki yerleşmeyle tanımlı "Larisa Doğu" ele alınmaktadır. Larisa'nın şimdiye kadar sadece akropol alanıyla sınırlı görüntüsü yeni ve çok daha geniş bir içerik kazanmıştır. 


17.2.2017 08:33:46