İDÇ

İDÇ
 
İzmir Demir Çelik A.Ş.’ne ait; İzmir ili, Aliağa İlçesi, Çakmaklı köyünde bulunan arazi üzerinde Müze Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kurtarma kazıları 2007-2011 yılları arasında toplam 5 kazı sezonunda tamamlanmıştır. 
Kyme Antik Kenti’nin güney nekropolünün bir bölümünü kapsadığı anlaşılan alanda yapılan çalışmalarda 500’ün üzerinde mezar tespit edilmiştir. Nekropolün en erken (kuruluş) evresini az sayıdaki özellikle 2007 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan MÖ 7-6. yüzyıllara tarihlenen mezarlar oluşturmaktadır. Nekropol en yoğun kullanımını ise Hellenistik dönemde mö. 4-1 yy. da yaşamıştır. Kazılar sırasında ulaşılan nekropol buluntularının bir kısmı müzemizde sergilenmektedir.